Araudiak

Hemen kontsulta ditzakezu udal-araudien xehetasunak:

 

2015 URTEA · ESKOLAKO PATIOA: Antzuolako herriko patioaren erabilera arautzen duen ordenantza · Ikusi


 

2013 URTEA · FRONTOIA: Pilotalekuaren erabilera arautzen duen udal Ordenantza · Ikusi


 

2011 URTEA · HILETA ZIBILAK: Antzuolan hileta edo omenaldi zibilak egitea arautzen duen udal Ordenantza · Ikusi


 

2013 URTEA · KIROL EKIPAMENDUAK: Eztala futbol zelaiaren erabilera araudia · Ikusi


 

2013 URTEA · KOLUNBARIOAK: Kolunbarioa arautzeko ordenantza · Ikusi


 

2008 URTEA · OLAREN ETXEA: Olaran etxeko lokalen erabilera arautzen duen ordenantza · Ikusi


 

2008 URTEA · TERRAZAK: Bide publikoan terrazak jartzeko udal ordenantza · Ikusi


 

2016 URTEA · TORRESOROA ZERBITZU OSAGARRIAK: · Ikusi


 

2016 URTEA · TRAFIKOA: · Ikusi


 

2005 URTEA · URA: Uraren ziklo integralaren zerbitzuari dagokion ordenantza · Ikusi


 

2014 URTEA · BADOAK: Ibilgailuak higiezinetara bide publikoetan zehar sartzeko pasabideak arautzen duen Ordenantza · Ikusi


 

2002 URTEA · ANIMALIAK: Abereak eduki eta babesteko ordenantza aldatzea · Ikusi


 

2002 URTEA · ENA: Euskal nortasun agiria tramitatzeko eta eskatzeko udal araudia · Ikusi


 

1997 URTEA · KALEZ-KALEKO SALMENTA: Kalez Kaleko Salmenta Arautzeko Ordenantza · Ikusi


 

1997 URTEA · KALEZ-KALEKO SALMENTA: Kalez Kaleko Salmenta Arautzeko Ordenantza · Ikusi


 

2008 URTEA · ETXEBIZITZA BABESTUAK: Torresoroa Gizarte Etxeko etxebizitza babestuen fun-tzionamendua arautzen duen araudiaren behin betikoonespena eta testua publikatzea · Ikusi


 

2008 URTEA · EGUNEKO ZENTRUA: Torresoroa Gizarte Etxeko eguneko zentroaren fun-tzionamendua arautzen duen araudiaren behin betikoonespena eta testua publikatzea · Ikusi


 

2019 URTEA · BIDEBERRI MANKOMUNITATEA · ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA: Etxez etxe ko lagun tza zerbi tzu a arau tzen duen arau-tegia. Behin betiko onespena eta testua publikatzea · Ikusi


 

· KANPOSANTUA: · Antzuolako udal kanposantuko eraentza eta jardunbideari buruzko arautegia


 

· BASERRI BIDEAK: ·


 

· CANON: ·


 

· LAZARETO: ·