ARGAZKI LEHIAKETA

OINARRIAK

1.- Argazki lehiaketa honetan Antzuolan jaio edo bizi den edozeinek parte har dezake.

 2.- GAIA: librea.

 3.- PARTEHARTZAILEAK
- Lehen maila: 6-12 urte (biak barne)
- Bigarren maila: 13-18 urte  (biak barne)
- Hirugarren maila: 19 urtetik gora

4.- LANAK: partehartzaile bakoitzak, gehienez, hiru argazki aurkeztuko ditu. Lanak koloretan edo zuri-beltzean aurkez daitezke.

5.- NEURRIAK
Argazkien euskarria 30 x 40 cm-koa izango da ezinbestez, eta kartulina finez eginikoa; kartulina krema edo beige kolorekoa izango da. Euskarri horren barruko argazkiaren neurria, gehienez, 25 x 35 cm-koa izango da.

6.- AURKEZPENA
Argazkiak egileari buruzko datu barik aurkeztuko dira, baina argazki bakoitzari atze aldean izenburua ipiniko zaio.

Argazkiarekin batera, kartazal itxia aurkeztuko da: kartazalaren gainean lanaren izenburua eta zein kategoriatan parte hartzen duen jarriko da; kartazal barruan, berriz, partehartzailearen datuak eta argazkiaren izenburua sartuko dira.

7.- SARIAK:

- Lehen maila:
1. Saria 25€.
2. Saria: 15  €

- Bigarren maila:
1. Saria 45 €.
2. Saria: 25  €

- Hirugarren maila:
1. saria: 250 €
2. saria: 150 €

Egile bakoitzak sari bakarra jaso ahal izango du.

Epaimahaiak hala erabakiz gero, edozein sari hutsik gera liteke.

8.- AURKEZTEKO EPEA
Lanak udaletxean aurkeztuko dira. Epea azaroaren 9an bukatuko da.

9.- EPAIMAHAIA
Argazki munduko pertsona adituek osatuko dute epaimahaia.
Lanak baloratzerakoan, kalitate teknikoa eta artistikoa eta adierazteko orijinaltasuna hartuko dira kontuan.

10.- ERAKUSKETA
Aurkezten diren argazki guztiekin erakusketa egingo da azaro bukaeran, Olaranen.

11.- LANAK ITZULTZEA
Erakusketa bukatu eta gero egileak udaletxean jaso ahal izango ditu argazkiak hilabetez. Epe hori bukatu eta gero udalak erabakiko du argazkiokin zer egin.

12.- OHARRA:
Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri arau hauek eta epaimahaikoen erabakia onartu direla esan nahi du.

BASES

1.-PARTICIPANTES:
Categoría 1: 6-12 años.
Categoría 2: 13-18
Categoría 3: mayores de 19 años

2.- MEDIDAS
El soporte de la fotografía será de 30 x 40 cm, y de cartulina fina; asimismo su color será crema o beige. La medida de la foto colocada en el soporte será como máximo de 25 x 35 cm.

3.- PRESENTACIÓN
Los datos de los participantes no deben aparecer en la foto, sin embargo se escribirá el título de la foto en la parte posterior de la fotografía.

Junto con la fotografía se presentará un sobre cerrado:

En el exterior del sobre se escribirá el título del trabajo y la categoría en la que se participa. Dentro del sobre se introducirán los datos personales y el título del trabajo.

4.- Los trabajos se presentarán en el Ayuntamiento.
El plazo finalizará el 9 de noviembre.
Más información en el ayuntamiento.

Breadcrumb