BALORAZIOA

Ezgaitasun eta minusbaliotasun mailaren kalifikazioa egiten da Gipuzkoako Foru Aldundiari eskumen esklusibo oso hau ematen dioten lege xedapenei jarraituz.

ORIENTAZIOA

 Ezgaituen beharren araberako baliabide espezializatu eta komunitarioetarako orientazioa.

Hartzaileak

•Ezgaituak

Betebeharrak

•Urritasun edo/eta ezgaitasunen bat izatea.

•Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizitzea.Horiez gain, atzerrian bizi arren, azken egoitza      

  Gipuzloan izan dutela egiaztatzen dutenek ere eska dezakete.

Eskaera epea

Urte guztia

Aurkeztu behar diren agiriak

•Minusbaliotasun maila aitortzeko agiria, behar bezala beteta.

•Interesatua bizi den udalerriko Gizarte Laneko Unitateko gizarte langileak egindako      

•Medikuaren, psikologoaren edo pedagogoaren txosten eguneratua.

•Alegazioen oinarri izango diren egungo azterketa probak.

Aurkezteko lekua

Eskaera eta aurkeztu beharreko agiriak interesatua bizi den udalerriko Gizarte Lanerako

Unitatera eraman behar dira.

Erabakitzeko epea

 3 hilabete gora-beherako epea.

Araudia

971/1999 ERREGE DEKRETUA, 1999ko abenduaren 23koa, ezintasun maila aitortu,
Deklaratu eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa.

REAL DECRETO 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

PDF (2000/1546 - 94 págs. - 2324 KB)

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

PDF (2000/4785 - 8 págs. - 126 KB)

Interneteko sarbidea
http://www.gipuzkoa.net/DFG/index.html